МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨЛӨӨЛӨГЧИД

2020 оны 3-р сарын 5-ны өдөр НХК «Гормаш үйлдвэр»-ийг Монголоос ирсэн компаниудын төлөөлөгчид зочлов.

Монголын бизнес эрхлэгчид чулуулагыг ачих машин ППН1 ихэд сонирхож байв.

чулуулагыг ачих машин ППН1