УУЛ УУРХАЙ БОЛОН АРТЕЛЬД ХЭРЭГТЭЙ БҮХ ТОНОГ ТӨХӨРӨМЖИЙГ

НХК ‘ГОРМАШ ҮЙЛДВЭР’ ХК ‘УУЛ УУРХАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЙЛДВЭР’ АЛБАН ЁСНЫ ДИЛЕР

1951-ОНООС ХОЙШ ҮЙЛДВЭРЛЭЖ БАЙНА

СЭЛБЭГ ЭД АНГИ

Бэлэн ба тусгай захиалгаар

ЭКСПОРТ

Оросын уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн экспорт бол манай компанийн хувьд хамгийн чухал чиглэлүүдийн нэг юм

ҮНЭЛГЭЭ

Тоног төхөөрөмжийн нийцэл

ЯАГААД БИДНИЙГ СОНГОДОГ ВЭ?

МАНАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ НЬ НАЙДВАРТАЙ, БАТ БӨХ ШИНЖ ЧАНАРУУДТАЙ БҮРЭН НИЙЦЭЖ БАЙНА!

Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл нь уул уурхайн үйлдвэрүүдийн салбарын саадгүй ажиллахад шаардлагатай. Үүнийг биднээс захиалах нь хөдөлмөрийн аюулгүй нөхцөл бүрдүүлж, нөөцийг олборлоход тавигдсан даалгаврыг чанарын дагуу гүйцэтгэнэ гэсэн үг юм. Уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл нь уул уурхайн үйлдвэрүүдийн салбарын саадгүй ажиллахад шаардлагатай. Үүнийг биднээс захиалах нь хөдөлмөрийн аюулгүйн нөхцөл бүрдүүлж, нөөцийг олборлоход тавигдсан даалгаврыг чанарын дагуу гүйцэтгэнэ гэсэн үг юм.

Зөвхөн хэд хэдэн түвшний хяналтыг давсан өндөр чанарын уурхайн тоног төхөөрөмж!

УУЛ УУРХАЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ҮЙЛДВЭР

ӨНӨӨДӨР БОЛ

100%

Чанарын баталгаа

ТЭЭВРИЙН ЛОГИСТИК

Үйлчлүүлэгчийн хүсэлтээр логистикийн үйлчилгээний бүрэн жагсаалт

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ

Өндөр чанартай ГОСТ-ийн дагуу үйлдвэрлэсэн

СЭЛБЭГ ЭД АНГИ

Бэлэн ба тусгай захиалгаар

ҮНЭЛГЭЭ

Тоног төхөөрөмжийн нийцэл

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ

Оросын үйлдвэрлэл

Экспорт

Оросын уул уурхайн тоног төхөөрөмжийн экспорт бол манай компанийн хувьд хамгийн чухал чиглэлүүдийн нэг юм.

МАНАЙ ҮЙЛДВЭРИЙН

СҮҮЛИЙН МЭДЭЭ

+
ЭКСПОРТЛОХ УЛС ОРНУУД
+
УЙЛДВЭРЛЭГДСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМ
+
ТУРШЛАГА

Үнэхээр өндөр чанартай уул уурхайн тоног төхөөрөмжийг өрсөлдөхүйц үнээр авах нь чухал бол бидэнтэй хамт байгаарай.