УУЛ УУРХАЙН ВАГОН ТЕХНИКУУД

УУЛ УУРХАЙН ВАГОН ТЕХНИКУУД ВО-08

Хөмрүүлэх тэвштэй уул уурхайн ачааны вагон техникуудВО-08 ашигт малтмалын газар доорх боловсруулах барилга барихад уулын лаагалдсан эд тээвэрлэх зориулалттай.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Ачаалах хүчин чадал, т, 2.0-оос багагүй
Багтаамж, м.куб., 0.8-аас багагүй
Цариг, мм - 600, 750
Хатуу бааз, мм - 600 ± 3
Унадаг тойргийн дагуух дугуйны диаметр, мм, 300-аас ихгүй байна
Төмөр замын толгойноос холбоо тэнхлэгийн өндөр, мм - 320-ээс ихгүй

Овор хэмжээ, мм (L / W / H) 1900 ± 10/1000 ± 7/1240 ± 15
Жин, кг, 640, 650 *-аас илүү биш
Холболтын ачааллын ачаалал, кН, -60-аас багагүй байна
Холболтын төрөл - Эргэдэггүй дэгээ
Тэвшийн түдгэлзүүлэлт - Тээврийн байрлалд зогсоох хөмрүүлэх
Муруй шугамд багтах хамгийн бага радиус, м - 2.4

* цагригт нь ёсоор

ВАГОН ТЕХНИК ВГ

Битүү, хөмрүүлэхгүй тэвштэй уул уурхайн вагонцар ВГ ашигт малтмалыг боловсруулах газар доорх барилга барихад уулын лаагалдсан эд тээвэрлэх зориулалттай.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Параметрийн нэр
ба нэгжүүд
ВГ1ВГ1.1ВГ1.3
хэмжилт Ачаалал, т, 2,52,753,25
Тэвшийн багтаамж, м31,01,11,3
Цариг, мм600600600
Хатуу бааз, мм500550550
Эргэдэг тойрог дагуу дугуйны диаметр, мм300300300
Холбох төрөлдэгээ
Төмөр замын толгойноос дээш холболтын өндөр, мм320320320
Холбох татах хүч, кН 606060
Вагон техникийн жин, кг 521587622
Вагон техникийн овор хэмжээ,
мм, -аас ихгүй
- урт
- өргөн
- өндөр


1500
850
1300


1800
850
1300


2000
850
1300

АСУУЛТ БАЙНА УУ?