УУЛ УУРХАЙН МАШИН

ЧУЛУУЛАГЫГ АЧИХ МАШИН ППН1

ЧУЛУУЛАГЫГ АЧИХ МАШИН ППН1 БҮТЭЭЦЭЭР ЭНГИЙН, УДИРДЛАГА БА ҮЙЛЧИЛГЭЭГЭЭР ХӨНГӨН, АЖИЛД НАЙДВАРТАЙ

Чулуулагыг ачих машин ППН1 нь аливаа хүч чадал, зүлгүүрийн тэсэлгээний чулуулгийн массыг, конвейер туузан эсвэл бусад тээврийн хэрэгсэлд ачих зориулалттай бөгөөд ашигт малтмалын гүний ордод хэвтээ уурхайн ажил хийх, газар доорх байгууламж барихад зориулагдсан.

Машин нь төмөр замын толгойноос дор хаяж 2.3 м-ийн өндрөөр 300 мм хүртэл ширхэг бүхий хэмжээтэй чулуулгийн массыг ачиж чаддаг. Ачаа нь машин хөдөлдөг төмөр замаас явагддаг.

 Үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүд нь: явах эд анги, эргэлттэй, өргөх хэрэгсэл, ажиллах хэрэгсэл, суурилуулсан хяналтын самбар бүхий орон сууц, дүүжин механизм, усжуулалтын систем юм.

Машиныг хоёр хийн мотороор удирддаг.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээмж, м3 / мин – 1,25 *
Жолоодох - хийн
Зам, мм - 500, 600, 750, 900
Шахсан агаарын даралт, МПа – 0,4 ... 0,7
Хийн моторын хүч, кВт - 22 *
Тодорхой агаарын хэрэглээ, м3 / мин - 19.5 *

Савны багтаамж м3 – 0,25
Хамрах хүрээ, мм - 2200
Ачаалах өндөр, мм - 1300
Овор хэмжээ, мм - 2270х1150х1500
Тээврийн өндөр, хамгийн их - 2250 мм
Жин, т – 3,8

* 0.5 МПа шахсан агаарын даралттай үед

ЧУЛУУЛАГЫГ АЧИХ МАШИН ППН3А

ОПЕРАТОР ЯДАРГААГ БУУРУУЛАХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ. ЧУЛУУЛАГ АЧИХ МАШИН МАШИН НЬ ДУУ НАМСГАГЧ, ЭСРЭГ ЧИЧИРГЭЭНИЙ ХӨЛӨӨР ТОНОГЛОГДСОН.

Уурхайн ачих машин ППН3А нь аливаа хүч чадал, зүлгүүрийн тэсэлгээний чулуулгийн массыг, конвейер туузан эсвэл бусад тээврийн хэрэгсэлд ачих зориулалттай бөгөөд ашигт малтмалын гүний ордод хэвтээ уурхайн ажил хийх, газар доорх байгууламж барихад зориулагдсан.

Машин нь төмөр замын толгойноос дор хаяж 2,85 м-ийн өндөртэй ажилд 600 мм хүртэл ширхэгийн хэмжээтэй чулуулгийн массыг ачиж гүйцэтгэдэг. Ачаа нь машин хөдөлдөг төмөр замаас явагддаг.

Машин нь дараахь үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ – хөдөлгөөний механизм, эргэдэг тавцан, өргөх механизм, ажлын байгууллага, хяналтын пульт, эргэх механизм, усжуулалтын систем.

 ачих машин ППН3A нь чулуулгийн массыг бага атгах, шууд хөдлөх, хөдөлгөөнт механизмын дугуй хэлбэртэй, ажлын багуулагыг кабелийн тогтонгишуулал хийгээр жолоодог.

Машин нь бүтцээр энгийн, удирдлагаар ба үйлчилгээгээр хөнгөн, ажилд найдвартай

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээмж, м3 / мин – 1,8
Жолоодох - хийн
Цориг, мм - 600, 750, 900
Шахсан агаарын даралт, МПа – 0,4 ... 0,7
Хийн моторын хүч, кВт – 39,8 *
Тодорхой агаарын хэрэглээ, м3 / мин - 26.0 *

Савны багтаамж м3 – 0,55
Хамрах хүрээ, мм - 3200
Ачаалах өндөр, мм - 1650
Овор хэмжээ, мм - 3200х1500х1800
Тээврийн өндөр, хамгийн их - 2800 мм
Жин, т – 6,8

* 0,5 МПа шахсан агаарын даралттай үед

УУЛ УУРХАЙН ХУВИН АЧЛАГЫН МАШИН ПКШМ

УУЛ УУРХАЙН ХУВИН АЧЛАГЫН МАШИН ПКШМ НЬ ТӨМӨР ЗАМЫН ЗАМ ДАГУУ БАЙРЛАХ УС ЗАЙЛУУЛАХ ХОВИЛ, СУВАГ ШУУДУУ, УУРХАЙН АЖИЛ, УУРХАЙН МАШИНУУД АСГАРЧ УНАЖ БАЙГАА ГАЗРУУДЫГ ЦЭВЭРЛЭХ ЯВЦАД ЧУЛУУЛАГ АЧИХ АЖЛЫГ МЕХАНИКЖУУЛАХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ.

Ачлагын машин нь 600, 750, 900 мм-ийн цагригтай дугуйтай төмөр зам дээр үйлдвэрлэгддэг бөгөөд сумаар тоноглогдсон. Сум нь эргэдэг тавцанд суурилагдсан бөгөөд босоо чиглэлд шилжих боломжтой. Бариул нь босоо болон хэвтээ хавтгайд байгаа үсрэлттэй харьцуулахад дүүжин чадвартай байдаг.

Ачлагын машин хоёр хувингаар тоноглогдсон: ховиллох, ачих хувин.

Ачлагын машин хийгээр жолоодог.

Ачлагын машин хийн гол шугамаар тоноглогдсон 2500 мм-ээс багагүй өргөнтэй хэвтээ уурхайн ажилд ашиглаж болно. Гол шугам 50 мм-ээс багагүй

хөтөлтэй, 0.5 + 0.1 МПа агаарын даралттай байх ёстой. Төмөр замын замын муруйлтын радиус нь 15 м-ээс  багагүй байна.

Ачлагын машин дээр бие даасан гэрэлтүүлэг (хийгээр жолоодох фаар үүсгүүр), орчин үеийн гидравлик тоног төхөөрөмж суурилуулж, даацын хэсгийг бэхжүүлсэн.

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Ажлын мөчлөгийн үргэлжлэх хугацаа, сек. 30 ... 34
хувингийн багтаамж, куб м, бага биш
- ачих 0.115
- ховиллох зориулалттай 0.05
Хамгийн их ажлын өргөн, мм 8500
Хамгийн их өндөр, мм, 5090-аас ихгүй байна
Ачаалагчийн хамгийн их урт, мм, 6750-аас ихгүй байна
Ачаалах хамгийн их өндөр, мм, 3820-аас ихгүй байна
Тээврийн байрлалд овор хэмжээс, мм
- урт 4100
- өргөн нь 1200
- өндөр 1650

Хөдөлгөөний хурд, м / мин, 75.0-аас ихгүй байна
Сүлжээний даралт 0.5 МПа, куб метр / мин, 29-ээс ихгүй байх агаарын эрэглээ
Агаарын хангамж ханцуйны диаметр, мм 50
Бүхээгийн эргэлтийн өнцөг, градус,-аас багагүй
- кронштейныг тавьгүйгээр ± 50
- кронштейныг өөрчилж ± 100
Цориг, мм 600, 750, 900
Ачаалагчийн жин, кг, 7350-аас ихгүй байна

АСУУЛТ БАЙНА УУ?